6 Ağustos 2009 Perşembe

Kuzey Irak Seçimleri Üzerine Analiz

Ege Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Klubu Akademik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Ekmekçi'nin TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri Kapsamında katılımcılara yapmış oldukları sunumun kısa bir özetidir.TUİÇ Gönüllüleri ile paylaşmak amacıyla da bu alana koyduk,sizlerinde çalışmaları ile daha da zenginleşecek bir alan olabilir;)
K.Irak 2009 Seçimleri
- Seçimden Önce
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde 2005’te yapılan seçimlerden bu yana 4 sene geçti.Bölge, o günlerden bu yana ABD’nin Irak işgali süresince,Irak’ın diğer kesimlerine göre her zaman ‘en istikrarlı bölge’ olarak adlandırıldı.Bunda şüphesiz,Türkiye’nin ABD yönetiminin talep ettiği geçiş için tezkere vermemesiyle,ABD ordusunun girişinin büyük yoğunluğunun özellikle Basra olmak üzere Irak’ın güneyine kayması da etkiliydi.Böylelikle çoğu zaman Kürtlerin ‘başına bela olan’ merkezi yönetim işgal ile uğraşırken,kuzeyde Kürtler kendi yapılanmalarını ciddi anlamda geliştirme şansı buldu.Elde ettiği kazanımları da yine bu dönemde güçlendirdiği peşmerge denilen yerel güçleriyle korumaya çalıştılar.ABD işgali sürecinde,Iraklı Kürtlerin en büyük iki liderinden biri olan Celal Talabani’nin Irak Cumhurbaşkanı yapılması,Kürtler için yeni gelişmelere sebep oldu.

Bunlardan bir tanesi,Irak genelinde kabul görmeleri konusunun artık daha iyi bir seviye gelmiş olmasıdır.Bu desteği işgalin sürecinin ilk ve orta vadelerinde ABD desteğiyle kazandıkları açıktır,fakat bunu devam edip ettirememeleri özellikle bundan sonraki süreçte kendi söylem ve politikalarına bakacaktır.Bugün geldiğimiz noktada artık,bir zamanlar kendi içlerinde güçlü yankı bulan ‘bağımsız Kürt Devleti’ fikrinin kendi aralarında da eskisi kadar önemsenmediğini söyleyebiliriz.Ayrıntıya girmeden bunun en bariz görülebilir olduğu alan, şüphesiz ekonomi alanıdır.Bugün gelinen noktada Kuzey Irak,çok sayıda Türk ve yabancı yatırımcının faaliyetleri yanısıra petrol çıkarmaya başlamış,günlük çıkardığı petrolü gelecekte artırmasında ve daha da önemlisi bunu dünyaya pazarlamasında ilk çalacağı kapının Türkiye olacağı aşikardır.Ayrıca halkın,haklı olarak iyiden iyiye alıştığı sükunet dönemi; yükselen refah, ve Türkiye ile Kuzey Irak yönetimleri arasındaki söylemlerin giderek daha yumuşak bir şekle bürünmeye başlaması, Kuzey Irak’ın mevcut statükosunun korumasının kamuoyunda ve siyasiler arasında kabul gördüğü söylenebilir.Doğal olarak bütün bunlar da,önümüzdeki süreçte,Kuzey Irak yapılanmasında demokrasi ihtiyacının ve halkın demokrasi taleplerinin güç kazanacağını işaret etmekte.Kısacası ,en azından mevcut halini aşağı yukarı garanti altına almış bir yapılanma olarak,bundan sonraki iş olarak mevcut yapının iyileştirilmesi talep edilecektir.
- Seçimler

ABD işgali süresince aralarındaki husumetleri bitiren Iraklı Kürtler-özelde Talabani ile Barzani,2009’a geldiğimizde artık çoktan liderlik alanlarını ayırmış,Talabani’nin halihazırda Cumhurbaşkanı olması sebebiyle,Kürtlerin temsili ve K.Irak siyaseti,adeta Barzani’den sorulur olmuştu.Iraklı Kürtler,1992’de parlementoyu kurduklarında,sandalyeleri yarı yarıya bölüşen KDP ve KYB,2005’te ittifak yapmış ve 111 sandalyeden 104’ünü almıştı.2009 seçimlerinde de bu ittifak Kürdistan Listesi adıyla devam etmekte fakat bu defa Kuzey Irak genelinde seçimlere giren liste sayısı artmıştır.PKK’ya destek verdiği söylenen Hiwa partisi seçime kabul edilmeyen tek parti olarak kalırken,geriye kalan 41 partinin oluşturduğu koalisyonlar halinde olmak üzere 24 liste seçime girmiştir.Türkmenler burada 3 liste halinde adaylar göstermekte ve parlementodaki hakları da 5 sandalyedir.Ayrıca Hristiyan-Asuri-Keldaniler için 5,Ermeniler için 1 sandalye hakkı vardır.

Seçimlerde 2.5 milyon civarı insan oy kullanıyor.Seçimlerin favorisi doğal olarak KDP-KYB ittifakı olurken; 2005’te,’Kürtler arasında çatışma çıkar’ korkusu ile oluşmayan muhalefet,bu kez ilk defa olmak üzere parlementoya girmek konusunda iddialıydı.Muhalefet için en iddialı olan liste ise KYB’nin kurucularından,bir zamanlar partinin ikinci adamı ve Talabani’nin sağ kolu olan Nuşirevan Mustafa Emin’in lideri olduğu Goran yani Değişim Listesi’ydi.Her ne kadar ciddi bir muhalefet oluşturacak güce sahip olması beklenmese de,nihayetinde ilk muhalefet olabilecek olması ve liderinin politik ağırlığı da olan biri olması önemlidir.Şüphesiz halkta varolan; bölgenin yöneticileri hakkında artık iyiden iyiye yükselen yolsuzluk,rüşvet dedikodularının önüne geçilmesi isteği,bu grubu iddialı hale getirmiştir. Çünkü bu liste adayları,seçim propagandalarını yolsuzluk ve rüşvetle mücadele üzerine yapmış ve genç seçmen tabanında da destek bulmuştu.
- Seçim Sonrası
31 Temmuz 2009 itibariyle sonuçlara göre, bölge başkanlığı seçimini Mesud Barzani yüzde 69,57 oy oranıyla yeniden kazandı. Adaylardan Dr. Kemal Miravdeli yüzde 25,32, Halo İbrahim Ahmed yüzde 3,49, Hüseyin Mehmet Resul yüzde 1,04 ve Hüseyin Taha yüzde 0,59 oranlarında oy aldı.Parlamento seçimlerinde ise IKDP ve IKYB'nin listesi yüzde 57,34, Nuşirevan Mustafa'nın Değişim listesi yüzde 23,75, İslamcı ve sosyalistlerin ittifakı Hizmet listesi yüzde 12,08 oranlarında oy elde ettiler.Türkmen listelerinden Türkmen Demokratik Hareketi yüzde 0,99, Reform listesi yüzde 0,38 ve Erbil Türkmen listesi yüzde 0,21 oranlarında kaldı.Bunlara göre KDP-KYB ittifakı sandalye sayısı 62-63 civarında olması beklenirken, Değişim Listesi'nin 25 civarında milletvekili çıkaracağı ve iki İslamcı ve iki sosyal demokrat partinin oluşturduğu Reform ve Hizmet Listesi'nin de 14-17 milletvekiliyle parlamentoya gireceği tahmin ediliyor.Böylelikle artık Kuzey Irak siyaseti, oldukça renkli hale gelmiş,ve şu ana kadarki iktidar gruplarının belki de ilk kez ciddi anlamda iktidar mücadelesi vermesini gerektiren bir sürece doğru ilerlemektedir. Nitekim, KDP-KYB arasındaki husumetlerin bitmesinden sonra 2003’ten sonra Kuzey Irak siyasi hayatı oldukça tek taraflı hale gelmişti.Bu gelişmelerin bir başka etkileyeceği alan tabi ki dış politika alanıdır.Öncelikle muhalefetin oluşmasıyla içerde iktidar mücadelesinin hızlanması,iktidarını korumaya çalışan grupların dış aktörlere daha temkinli yaklaşmasını beraberinde getirecektir.Çünkü bu, dış politikada yapılacak yanlış hamlelerin ,artık daha fazla hesap sorulabilir ve nihayetinde iktidarlarını tehlikeye düşürecek konuma gelmesine sebep olması demektir.Ayrıca dış aktörlere de içerde daha fazla muhatap şansı vermiş olması,yine iktidarda kalma mücadelesini zorlaştıran faktörlerdendir.

Hem bu etkenlere bakarak,hem ABD-Irak-Türkiye üçgeninde PKK’ya etkisiz hale getirme çabalarının artışına bakarak,hem de Türkiye içerisinde oldukça hız kazanan Kürt açılım politikalarına bakarak; gelinen noktanın,bölgesel sorunların en büyüklerinden biri olan Kürt Sorunu konusunda gelecek için daha fazla umut verici bir nokta olduğu söylenebilir.

5 Ağustos 2009 Çarşamba

TUİÇ ve Uluslararası Etkinliklerde Temsiliyet;

Uluslararası düzeyde yapılan projelerde TUİÇ Gönüllülerinin haberdar olması yönünde çalışmaların yapılmasından bahsedildi. Bu çalışmaları TUİÇ ağında duyurmak, ilgili bağlantılı olan arkadaşların da başvuru yapacak arkadaşlara yönlendirmesi yapmasını sağlamak, hatta tecrübelerini paylaşması gerektiği üzerine konuşmalar yapıldı. Genel olarak Avrupa Birliği’nin de katkısının olduğu ve Batı Avrupa eksenli çalışmalarla, Güneydoğu Avrupa’da düzenlenen, bölge ülkelerinin kendi aralarında entegrasyonuna ve Avrupa değerlerine uyumunu hızlandırmak amacıyla yapılan çalışmalardan ayrıca İstanbul ağırlıklı toplanan uluslar arası düzeydeki toplantılardan bahsedildi.,

Bu tip toplantılarda TUİÇ Gönüllülerinin yer almasının TUİÇ’in uluslararası alandaki projelerde tanınmasının önünün açılacağı düşünülmektedir. Çünkü toplantıların katılımcıları da kendi ülkelerinde ulusal çapta liderlik gösteren öğrencilerden oluşmakta, onlarda diğer ülkelerle beraber uluslar arası çapta organizasyonlara imza atmak istemektedirler. Bu durumda bizlere ciddi bir fırsat çıkmaktadır.

Organizasyon isimlerinden bahsedersek, Uluslararası Öğrenci Haftaları olarak bilinen ve dünyanın farklı ülkelerinde aşağı yukarı aynı konsepte çalışmalarını sürdüren projeler yapılmaktadır. Bu hususta daha detaylı bilgi için SORCE Facebook grubunu ziyaret edebilirsiniz. Bu network içerisinde yer alan ISWI International Student Week Ilmenau etkinliğine şahsen katılım göstermiştim, dünyanın birçok ülkesinden katılan insanlarla tanışma fırsatım oldu ve onlarla beraber küresel sorunları tartışma ortamı oldu. Bu ağ içerisinde 10 civarında uluslararası öğrenci haftası yapılmaktadır. Başvuru sırasında sizlerden motivation(Neden katılmak istediğinizi açıklamanızı isteyen bir yazı) daha sonra geçmişte bölüme dair ve kariyerinizle ilinti yapmış olduğunuz çalışmaları içeren bir özgeçmiş ve bu çalışmanın içeriğine yönelik olan mevcut makalelerle ilgili görüş ve fikirlerinizi istemektedirler.
TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri Katılımcıları Adına Kemal GÜLPINAR
iletişim : kemal_arge@hotmail.com - 0554 254 38 49

4 Ağustos 2009 Salı

TUİÇ Akademia Forum Üzerine ;

TUİÇ üst platform yapılanmasının kuruluş sürecinden bugüne değin sunulan bazı projeler olmuştur. TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri katılımcıları olarak bu projelerin çalışmalarının koordineli hale gelmesi ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bazı öneriler sunmaya karar verdik. Bildiğimiz üzere TUİÇ’in ilk hedefi uluslararası ilişkiler öğrencilerini geleceğin dış politika yapım süreci adayları olarak kabul edilmesini sağlamak daha sonrada yapım sürecine aktif olarak katkıda bulunmaktır.

Dış Politika Yapım Süreci’nin de sivil toplum kuruluşlarından, medya unsurlarına, düşünce kuruluşlarına, finans çevrelerinden, akademi camiası ile bürokrasiye ve siyasilere uzanan bir yelpazede gerçekleştiğini bilmekteyiz. Birçok seferde bu zincire uluslararası örgütlerde müdahil olmaktadır. Elimizde bulunan ve TUİÇ Kuruluş Çalıştayları sırasında sunulmuş projeleri de derleyerek bir bütünleştirmeye gitmenin daha verimli olacağını düşündük.

Bu çalışmayı uluslararası alanda yapılmış ve yapılmakta olan projelerde kullanılan yöntemlerle yapılmasını öngörmekteyiz. Bu yöntemi kısaca açıklamak istiyoruz; Etkinlik katılımcıları daha önce belirlenmiş alt başlıklardaki gruplara katılıyorlar ve bu alt başlıklardaki gruplarda her gün belirlenen konulara göre dersler alıyorlar, Çalıştaylar icra ediyorlar ve bir tartışma ortamı doğmasını sağlıyorlar. Bizimde amacımız Türk Dış Politikası ve Yakın Çevre anlayışı ilkeleri eşliğinde bir konsept oluşturmak istiyoruz. Bu ilkeler dizisini genel hatlarıyla başka bir başlıkta blogda yayınlamak istiyoruz. Daha sonra bölgesel olarak katılımcıları grupları bölmeyi planlıyoruz, bu planlama esasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını temel alarak yapacağımız bir çalışma olacaktır
Daha sonra bölgesel olarak katılımcıları grupları bölmeyi planlıyoruz, bu planlama esasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını temel alarak yapacağımız bir çalışma olacaktır. Bu programın temel alınmasının sebebi küresel düzeyde alınan bir İnsiyatif olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerini verimlilik esasına göre gerçekleştirmektir. Bu hedefleri katılımcılara aktarmak, bu hedefler doğrultusundan mevcut ulusal ve uluslararası ağdaki projelerin yenilenmesini sağlamak, üretilecek projeleri de paralelleştirerek koordineli halde daha verimli olmasına katkıda bulunmak istemekteyiz. Bu hedefleri de blog içerisinde ayrı bir başlıkta yayınlamak istiyoruz. TUİÇ Akademiaforum’da Birleşmiş Milletler Gençlik Yapılanmaları ve üretilen gençlik politikaları ile yakından ilgili şekilde çalışmaların yer almasını hedeflemekteyiz.

30 Temmuz 2009 Perşembe

TUİÇ Hafta Sonu Kahve Buluşmaları – Dönemsel

Ülkemizde bazı şehirlerde tek, bazı şehirlerde ise birden çok üniversite bulunmaktadır. Misal Çanakkale’de sadece Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi varken, İzmir’de Ege, Dokuz Eylül, Yaşar, Gediz, Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enst. olmak üzere 6 üniversitesi vardır. Bu durum biz TUİÇ üyeleri için teşkilatlanma hususunda olsun, etkinlik düzenleme hususunda olsun veyahut kariyer fırsatları açısından bazen fırsatları bazen de dezavantajları beraberinde getirmektedir.
Tek üniversite dahi olsa birçok farklı bölüm ve topluluk olduğunu bilmekteyiz. Özellikle TUİÇ’in ilgi alanında olduğunu belirttiği (İşletme-İktisat-Sosyoloji-Psikoloji-Tarih)alanlarda eğitimini sürdüren arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sürdürülebilir kılma amacıyla her hafta sonu farklı güncel konularla kahve buluşmaları düzenlenmesi fikrini taşımaktayız. Birden fazla üniversitesi olan şehirlerimizde de yapılacak bu toplantılar birkaç farklı gruplara bölünerek yapılabilir, böylece iletişim hususunda daha sağlıklı ilişkiler kurulabilir diye düşünmekteyiz

TUİÇ Ulusal Kongreleri Hakkında;

Öncelikle, TUİÇ Anadolu Kongreleri sırasında görülmüştür ki, kontenjan sayısı bakımından olsun, gidilecek yerin mesafesine uygun ulaşım araçlarının belirlenmesi hususunda olsun, kongrelerin zamanlaması hususunda olsun,aksaklıklar olduğu görülmüştür.Şehir dışına odaklanarak,üniversite içi ve çevre iller,il içindeki diğer üniversiteler ve karar alıcı unsurlar gözden kaçmış veya eksik ilgi gösterilmiştir. Bununla beraber üniversite içindeki topluluk,öğrenci temsilcikleri ve konseyleri,bilim birlikleri gibi yapılanmaları da sürecin içerisine yeterince katılamadığı gözlemlenmiştir
Bürokratik işler konusunda gerekli performansın sağlanamadığı okul içi yetkililerle,ev sahibi üniversitelerin arasında,misafir üniversitelere gösterilmesi gereken teknik kolaylıkların sağlanması adına,bazı sorunlar çıktığı gözlemlenmiştir.Aynı zamanda okul yöneticilerininde sürece yeterince dahil olamadıklarıda tespit edilmiştir.Ev sahibi üniversitelerin akademisyenlerininde süreç hususunda beklenen desteği sağlayamadığı görülmüştür.Bu durumun büyük çoğunlukla toplulukların yetersiz bilgilendirmesi olduğuna dair bir kanı uyanmakta,diğer olasılıklarda göz önünde bulundurularak,daha geniş bir yorum yapmanın gerekliliğinin altı çizilmektedir. İşte bu sebeplerle;

-Özellikle ev sahibi üniversite öğrencilerini hedef kitle olarak benimseyen,
-TUİÇ’in ilgi alanındaki bölüm öğrencilerine de hitap edecek çalışmalarını içinde barındıran, bu bölümde okuyup, topluluk, klup, platform veya bireysel çalışmalarını değerlendirmek isteyenlere de açık olabilecek şekilde,
-Bölümlerinin ilgi ve alakasını çekecek düzeyde, Türk Dış Politikası Yakın Çevre Politikası’na dair ve ilgili konuları işlemek üzere kongre düzeyinde çalışmalar yapması teşvik edilmelidir.
TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur
TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR

İşlevsel Anlamda Gelişim ve İş Olanakları Zirvesi Hakkında;

İkincil olarak Uluslar arası İlişkiler Bölüm Öğrencilerinin kendilerini işlevsel anlamda da geliştirmelerinin bilindiğinin aksine sadece özel sektör alanında değil, kamu kurum ve kuruluşlarında artı sağlayacağını düşünmekteyiz.

İşlevsel olarak bahsettiğimiz alanı kısaca çizmek istiyoruz. Uİ Mezunlarının kariyer hususunda bilgilenmelerine yönelik programların düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu bölümü kazanan kişilerin gelecekte yapacakları mesleklerle ilgili bilgisinin eksikliğini arkadaşlarımızdan bilmekteyiz. Akademik camiadan, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına uzanan alanda Uluslar arası İlişkiler Mezunu bireylerin ne tarz işlerle ilgilendiğini, bizzat bu işlerde istihdam olan kişilerin katılımı ile düzenlenecek çalışmalarla yapmayı planlamaktayız. Bu çalışmalar kongre-konferans-zirve şeklinde planlanmaktadır. Bu çalışmalarda yuvarlak masa toplantıları ile birikimin aktarılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu çalışmanın bir örneğini, Mart 09’da Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü adına TUİÇ Eş Başkanı Ferit Efe Kozalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen IV. Ulusal Çalıştay’da kararlaştırıldığı gibi bazı işlevsel özelliklerin TUİÇ Gönüllülerine kazandırılması planlanmaktadır. önümüzdeki dönemde TUİÇ üyesi Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu- UAİT, TUİÇ Gönüllüleri adına yapmayı planlamaktadır. Bu çalışmayı da TUİÇ Gönüllüleri adına yetkilendiren UAİT Başkanı ve TUİÇ Eş Başkanı Parkan Uzaslan, koordinatörlük görevini UAİT Gönüllüleri adına Elif Bilici ve Mustafa Kul yapacaktır.

TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri I sırasında bizlere Elif Bilici tarafından çerçevesi çizilerek anlatılmış bu çalışmayı TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri Serisi katılımcıları olarak tartışmaya açmayı planlıyoruz. Projenin oluşum sürecinde kavramsal olarak büyük çoğunlukla belirlenmiş olup Hedef-Amaç Belgesi, TUİÇ ve UAİT tanıtım yazıları hazırlanmaya çalışılacaktır. Bunlardan sonra da isim listeleri üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Kişilerin biyografileri ve özgeçmişleri ile çalışmalar yapılarak bir havuz oluşturulmaya çalışılacaktır ve kişilerle irtibata geçilecektir.

Meslek tanıtımlarının da yapılması gündemdedir. Bu noktada Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklardan, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve ilgili birimlerden, bankalardan, ithalat-ihracat yapan firmalar, düşünce kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, medya kuruluşlarından oluşan bir havuz ile bir kariyer günleri şeklinde çalışma yapılması gündemdedir. Bu çalışmayla iş-staj fırsatları hakkında birebir bilgi alınıp, TUİÇ Gönüllülerinin kariyerlerini planlamasında kolaylaştırıcılık sağlanacaktır. Üçüncü olarak da kariyerde önemli bir dönemeç olarak gördüğümüz
TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR

29 Temmuz 2009 Çarşamba

Akademi Hususunda Yaklaşımlar ;

Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları’nın temel hedeflerinden biriside Kuruluş İstişare Çalıştayları sürecinden beri dile getirdiği şekilde öncelikli olarak Dış Politika Yapım Sürecine katkıda bulunacak adayların gelişimini sağlamaktır. Bu gelişimin iki aşaması olduğunu düşünmekteyiz. Bildiğiniz gibi Uluslararası İlişkiler Bölümü birçok alanda öğretim süreçlerine tabi tutulmaktalar. Bu yüzden geniş bir alan içerisinde söz sahibi olmak ve vizyonlarını da sürekli olarak genişletmek durumundadırlar. Biz bu ihtiyaca karşılık olarak akademik anlamda tartışmaların temel olduğu bir yapılanmayı bir seneye yakın bir süredir ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu hususta üyelerimize katkıda bulunmak amacıyla hazırlanacak programlardır. Bu çalışmalara kısaca göz atacak olursak;

- Akademik masaların kurulması ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalar,
- Belirli bir yapılanma esasına göre kurulma ve akademik çıktı elde etmeye yönelik stratejiler,
- Bu çıktılara paralel olarak düzenlenmesi düşünülen bölgesel çaptaki kongrelerde sunum-belgesel vb gibi materyallerin hazırlanmasına yönelik sürecin teşviki,
- Her üniversite bünyesinde öğretim görevlilerin uzmanlıklarına yönelik fizibilite çalışmaları,
-Bu uzmanlarla görüntülü şekilde soru-cevap tekniği ile mülakatlar yapılması,
-TUİÇ Bünyesinde hazırlanacak olan uluslar arası düzeydeki E-Dergi’ye uygun olarak makale ve benzeri çalışmaları hazırlamak ve sunmak,
- Hafta sonları düzenlenmesi planlanan TUİÇ Yerel İnsiyatif Ağı toplantılarının düzenlenmesi hususunda kolaylaştırıcılık üstlenecek olan Akademik Masaların, bu toplantıların çıktılarını da dönem içerisinde raporlaştırılmasını teşvik etmek,

28 Temmuz 2009 Salı

Kurumsallaşma Konusundaki Sorunlar;

- TUİÇ üst oluşumunun eşit kurucuları arasında yeterli iletişim ağlarının olmadığı tespit edilmiştir. Çözüm amacıyla, eşit kurucuların yönetim kurulu üyelerinin TUİÇ ana projeleri ile ilgili birimlerinin dönem başı ve dönem sonu olmak üzere bir arada veyahut ayrı olarak toplanmasını teşvik edilmesi,

-Proje Tarihlerinin belirlenmesi hususunda daha erken davranılması gerektiğinin altı çizilmiştir. Eşit kurucuların TUİÇ üst oluşumundan bağımsız şekilde gerçekleştirmeyi düşündüğü yerel düzeydeki faaliyetler için, ortak iletişim ağlarını kullanmasının teşvik edilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Eş oluşturucuların TUİÇ üst oluşumu ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, yükümlülüklerini ve yetkilerini düzenleyecek çerçeve metnin oluşturulması ihtiyacı tespit edilmiştir. TUİÇ üst oluşumunun bir yıllık süre ile Eş Başkanlar ve Eş Başkanların kurumlarından alacakları yetkiye binaen belirleyecekleri +2 kişilik kontenjan ki bu kontenjandaki kişilerin TUİÇ çalışmalarında yararlılık gösterdiği hem eş oluşturucular, hem de üst kurum kolaylaştırıcıları tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. İş bu toplamda belirlenecek kişilerin toplamı ile TUİÇ Eş Başkanları arasından bir sözcü düzeyinde koordinatör-kolaylaştırıcı seçilecek, şahsın yetkisi diğer eşitler arasında birinci olmaktan ileriye gitmeyecektir.

Yükümlülükler hususunda paydaş oluşturucuların, temsil edilen kurumlardan eşit temsil ilkesi ile oluşturulacak TUİÇ Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Raporu’na paralel olmak kaydıyla eğitim-öğretim dönemi içerisinde aktiviteler yapması hususunda görüş birliğindedir. Bu aktivitelerin sene içerisinde yapılmış olan etkinliklerden çıkarmış olduğumuz derslere çözüm mahiyetinde olduğunun da altını çizmek isteriz, kısaca öz eleştirilerimizi sıralarsak

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR


25 Temmuz 2009 Cumartesi

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması II

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması 25 Temmuz 2009'da alınan bir kararla İzmir'deki TUİÇ Gönüllüleri mümkün olduğunda kendi aralarında görüşmeyi ve TUİÇ'e sunulmak üzere bir fikirler dizisi hazırlamayı planlamak için beyin fırtınası şeklinde seri toplantıları düzenlemek istemektedirler.Bu toplantılar sonucunda TUİÇ'in önümüzdeki yıla ait plan-projelerine destek mahiyetinde tartışmalar yürütüp,karar alma süreçlerini mevcut proje koordinatörlerininde katılımı ile meşru zeminlerde tartışmayı hedef edinmiştir.Saygı ile TUİÇ Gönüllüleri ile sunulur.