30 Temmuz 2009 Perşembe

İşlevsel Anlamda Gelişim ve İş Olanakları Zirvesi Hakkında;

İkincil olarak Uluslar arası İlişkiler Bölüm Öğrencilerinin kendilerini işlevsel anlamda da geliştirmelerinin bilindiğinin aksine sadece özel sektör alanında değil, kamu kurum ve kuruluşlarında artı sağlayacağını düşünmekteyiz.

İşlevsel olarak bahsettiğimiz alanı kısaca çizmek istiyoruz. Uİ Mezunlarının kariyer hususunda bilgilenmelerine yönelik programların düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu bölümü kazanan kişilerin gelecekte yapacakları mesleklerle ilgili bilgisinin eksikliğini arkadaşlarımızdan bilmekteyiz. Akademik camiadan, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına uzanan alanda Uluslar arası İlişkiler Mezunu bireylerin ne tarz işlerle ilgilendiğini, bizzat bu işlerde istihdam olan kişilerin katılımı ile düzenlenecek çalışmalarla yapmayı planlamaktayız. Bu çalışmalar kongre-konferans-zirve şeklinde planlanmaktadır. Bu çalışmalarda yuvarlak masa toplantıları ile birikimin aktarılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu çalışmanın bir örneğini, Mart 09’da Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü adına TUİÇ Eş Başkanı Ferit Efe Kozalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen IV. Ulusal Çalıştay’da kararlaştırıldığı gibi bazı işlevsel özelliklerin TUİÇ Gönüllülerine kazandırılması planlanmaktadır. önümüzdeki dönemde TUİÇ üyesi Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu- UAİT, TUİÇ Gönüllüleri adına yapmayı planlamaktadır. Bu çalışmayı da TUİÇ Gönüllüleri adına yetkilendiren UAİT Başkanı ve TUİÇ Eş Başkanı Parkan Uzaslan, koordinatörlük görevini UAİT Gönüllüleri adına Elif Bilici ve Mustafa Kul yapacaktır.

TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri I sırasında bizlere Elif Bilici tarafından çerçevesi çizilerek anlatılmış bu çalışmayı TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri Serisi katılımcıları olarak tartışmaya açmayı planlıyoruz. Projenin oluşum sürecinde kavramsal olarak büyük çoğunlukla belirlenmiş olup Hedef-Amaç Belgesi, TUİÇ ve UAİT tanıtım yazıları hazırlanmaya çalışılacaktır. Bunlardan sonra da isim listeleri üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Kişilerin biyografileri ve özgeçmişleri ile çalışmalar yapılarak bir havuz oluşturulmaya çalışılacaktır ve kişilerle irtibata geçilecektir.

Meslek tanıtımlarının da yapılması gündemdedir. Bu noktada Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklardan, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve ilgili birimlerden, bankalardan, ithalat-ihracat yapan firmalar, düşünce kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, medya kuruluşlarından oluşan bir havuz ile bir kariyer günleri şeklinde çalışma yapılması gündemdedir. Bu çalışmayla iş-staj fırsatları hakkında birebir bilgi alınıp, TUİÇ Gönüllülerinin kariyerlerini planlamasında kolaylaştırıcılık sağlanacaktır. Üçüncü olarak da kariyerde önemli bir dönemeç olarak gördüğümüz
TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder