28 Temmuz 2009 Salı

Kurumsallaşma Konusundaki Sorunlar;

- TUİÇ üst oluşumunun eşit kurucuları arasında yeterli iletişim ağlarının olmadığı tespit edilmiştir. Çözüm amacıyla, eşit kurucuların yönetim kurulu üyelerinin TUİÇ ana projeleri ile ilgili birimlerinin dönem başı ve dönem sonu olmak üzere bir arada veyahut ayrı olarak toplanmasını teşvik edilmesi,

-Proje Tarihlerinin belirlenmesi hususunda daha erken davranılması gerektiğinin altı çizilmiştir. Eşit kurucuların TUİÇ üst oluşumundan bağımsız şekilde gerçekleştirmeyi düşündüğü yerel düzeydeki faaliyetler için, ortak iletişim ağlarını kullanmasının teşvik edilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Eş oluşturucuların TUİÇ üst oluşumu ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, yükümlülüklerini ve yetkilerini düzenleyecek çerçeve metnin oluşturulması ihtiyacı tespit edilmiştir. TUİÇ üst oluşumunun bir yıllık süre ile Eş Başkanlar ve Eş Başkanların kurumlarından alacakları yetkiye binaen belirleyecekleri +2 kişilik kontenjan ki bu kontenjandaki kişilerin TUİÇ çalışmalarında yararlılık gösterdiği hem eş oluşturucular, hem de üst kurum kolaylaştırıcıları tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. İş bu toplamda belirlenecek kişilerin toplamı ile TUİÇ Eş Başkanları arasından bir sözcü düzeyinde koordinatör-kolaylaştırıcı seçilecek, şahsın yetkisi diğer eşitler arasında birinci olmaktan ileriye gitmeyecektir.

Yükümlülükler hususunda paydaş oluşturucuların, temsil edilen kurumlardan eşit temsil ilkesi ile oluşturulacak TUİÇ Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Raporu’na paralel olmak kaydıyla eğitim-öğretim dönemi içerisinde aktiviteler yapması hususunda görüş birliğindedir. Bu aktivitelerin sene içerisinde yapılmış olan etkinliklerden çıkarmış olduğumuz derslere çözüm mahiyetinde olduğunun da altını çizmek isteriz, kısaca öz eleştirilerimizi sıralarsak

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder