29 Temmuz 2009 Çarşamba

Akademi Hususunda Yaklaşımlar ;

Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları’nın temel hedeflerinden biriside Kuruluş İstişare Çalıştayları sürecinden beri dile getirdiği şekilde öncelikli olarak Dış Politika Yapım Sürecine katkıda bulunacak adayların gelişimini sağlamaktır. Bu gelişimin iki aşaması olduğunu düşünmekteyiz. Bildiğiniz gibi Uluslararası İlişkiler Bölümü birçok alanda öğretim süreçlerine tabi tutulmaktalar. Bu yüzden geniş bir alan içerisinde söz sahibi olmak ve vizyonlarını da sürekli olarak genişletmek durumundadırlar. Biz bu ihtiyaca karşılık olarak akademik anlamda tartışmaların temel olduğu bir yapılanmayı bir seneye yakın bir süredir ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu hususta üyelerimize katkıda bulunmak amacıyla hazırlanacak programlardır. Bu çalışmalara kısaca göz atacak olursak;

- Akademik masaların kurulması ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalar,
- Belirli bir yapılanma esasına göre kurulma ve akademik çıktı elde etmeye yönelik stratejiler,
- Bu çıktılara paralel olarak düzenlenmesi düşünülen bölgesel çaptaki kongrelerde sunum-belgesel vb gibi materyallerin hazırlanmasına yönelik sürecin teşviki,
- Her üniversite bünyesinde öğretim görevlilerin uzmanlıklarına yönelik fizibilite çalışmaları,
-Bu uzmanlarla görüntülü şekilde soru-cevap tekniği ile mülakatlar yapılması,
-TUİÇ Bünyesinde hazırlanacak olan uluslar arası düzeydeki E-Dergi’ye uygun olarak makale ve benzeri çalışmaları hazırlamak ve sunmak,
- Hafta sonları düzenlenmesi planlanan TUİÇ Yerel İnsiyatif Ağı toplantılarının düzenlenmesi hususunda kolaylaştırıcılık üstlenecek olan Akademik Masaların, bu toplantıların çıktılarını da dönem içerisinde raporlaştırılmasını teşvik etmek,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder