4 Ağustos 2009 Salı

TUİÇ Akademia Forum Üzerine ;

TUİÇ üst platform yapılanmasının kuruluş sürecinden bugüne değin sunulan bazı projeler olmuştur. TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri katılımcıları olarak bu projelerin çalışmalarının koordineli hale gelmesi ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bazı öneriler sunmaya karar verdik. Bildiğimiz üzere TUİÇ’in ilk hedefi uluslararası ilişkiler öğrencilerini geleceğin dış politika yapım süreci adayları olarak kabul edilmesini sağlamak daha sonrada yapım sürecine aktif olarak katkıda bulunmaktır.

Dış Politika Yapım Süreci’nin de sivil toplum kuruluşlarından, medya unsurlarına, düşünce kuruluşlarına, finans çevrelerinden, akademi camiası ile bürokrasiye ve siyasilere uzanan bir yelpazede gerçekleştiğini bilmekteyiz. Birçok seferde bu zincire uluslararası örgütlerde müdahil olmaktadır. Elimizde bulunan ve TUİÇ Kuruluş Çalıştayları sırasında sunulmuş projeleri de derleyerek bir bütünleştirmeye gitmenin daha verimli olacağını düşündük.

Bu çalışmayı uluslararası alanda yapılmış ve yapılmakta olan projelerde kullanılan yöntemlerle yapılmasını öngörmekteyiz. Bu yöntemi kısaca açıklamak istiyoruz; Etkinlik katılımcıları daha önce belirlenmiş alt başlıklardaki gruplara katılıyorlar ve bu alt başlıklardaki gruplarda her gün belirlenen konulara göre dersler alıyorlar, Çalıştaylar icra ediyorlar ve bir tartışma ortamı doğmasını sağlıyorlar. Bizimde amacımız Türk Dış Politikası ve Yakın Çevre anlayışı ilkeleri eşliğinde bir konsept oluşturmak istiyoruz. Bu ilkeler dizisini genel hatlarıyla başka bir başlıkta blogda yayınlamak istiyoruz. Daha sonra bölgesel olarak katılımcıları grupları bölmeyi planlıyoruz, bu planlama esasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını temel alarak yapacağımız bir çalışma olacaktır
Daha sonra bölgesel olarak katılımcıları grupları bölmeyi planlıyoruz, bu planlama esasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını temel alarak yapacağımız bir çalışma olacaktır. Bu programın temel alınmasının sebebi küresel düzeyde alınan bir İnsiyatif olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerini verimlilik esasına göre gerçekleştirmektir. Bu hedefleri katılımcılara aktarmak, bu hedefler doğrultusundan mevcut ulusal ve uluslararası ağdaki projelerin yenilenmesini sağlamak, üretilecek projeleri de paralelleştirerek koordineli halde daha verimli olmasına katkıda bulunmak istemekteyiz. Bu hedefleri de blog içerisinde ayrı bir başlıkta yayınlamak istiyoruz. TUİÇ Akademiaforum’da Birleşmiş Milletler Gençlik Yapılanmaları ve üretilen gençlik politikaları ile yakından ilgili şekilde çalışmaların yer almasını hedeflemekteyiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder